My Photo
Blog powered by Typepad

Twitter Updates

  follow me on Twitter

  « Ett av de vackraste tal som har skrivits [ping @kazarnowicz] | Main | Älska Simon Strands FB-uppdateringar och hans vänners kommentarer. [ping @simonstrand ] »

  April 19, 2011

  Comments

  Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

  Jennie

  Håhåhå (som vi ur den övfre klassen uttrycker oss när vi visar att vi är roade).

  The comments to this entry are closed.